Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

St.-Michel

De bouw van de St.-Michel is net voor het einde van de vijftiende eeuw gestart. De kerk verving een bouwvallige voorganger. De vormgeving van die oudere kerk beïnvloedde de huidige enigszins.
De stijl is kenmerkend voor de gotiek, alhoewel er ook renaissancistische invloeden te bespeuren zijn. Het laatgotische interieur was eerder voltooid als de gevel. Kenmerkend voor de gevel is de elegante synthese tussen de laatgotische en renaissancistische stijlkenmerken. Het boven elkaar plaatsen van de drie klassieke bouworden en het gebruik van medaillons en grotesken zijn ontleend aan de renaissance. Het benadrukken van de verticale lijn en het verfijnde beeldhouwwerk is in de geest van de gotiek.


Het laatste oordeel, op het timpaan van het middelste portaal, is een mooi voorbeeld van een renaissancistisch element. De Italiaanse renaissance heeft een dergelijke weergave van naakten mogelijk gemaakt. De bouw van de lichamen en de houding en verkortingen tonen duidelijk verwantschap met het werk van Michelangelo. Het werk wordt toegeschreven aan Nicolas de la Cour, een Vlaming. De bouw van de torens duurde tot in 1667. De vormgeving van het bovenste deel staat veel dichter bij de barok als bij de gotiek.

Kaarrt dijon
Campings Dijon
Meer informatie over ... Bourgondië / Franche-Comté