Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Palais Jacques Coeur

Palais Jacques Coeur, de oostelijke gevel vanaf de straat gezien

Het Paleis van Jacques Coeur is tussen 1453 en 1451 gebouwd. De stijl is kenmerkend voor de flamboyante gotiek, alhoewel er ook al elementen verwijzen naar de renaissance-stijl. Het is een representatief gebouw met vele verfijnde versieringen die de status van de opdrachtgever onderstrepen. Het paleis was uitgerust met comfortabele en praktische voorzieningen, waaronder vloerverwarming. Men was nog met de inrichting bezig toen Jaques Coeur in 1451 werd gearresteerd wegens wanbetaling.

Paleis van Jacques Coeur, binnenplaats.

In het laatste kwart van de zeventiende eeuw werd het verkocht aan de stad Bourges. De gemeente gebruikte het eerst als stadhuis en vervolgens als rechtbank. Het oorspronkelijke interieur werd door deze functiewijzigingen ingrijpend veranderd. De staat heeft het gebouw in 1923 gekocht, waarna het paleis zorgvuldig werd gerestaureerd.

Paleis van Jacques Coeur, vanuit het westen gezien

In de westelijke vleugel is de Gallo-Romeinse stadsmuur verwerkt. Deze vleugel is duidelijk op de verdediging ingericht. De oostelijke vleugel is echter kenmerkend voor een paleis. De oostelijke gevel aan de straatkant is rijkelijk versierd. Het maaswerk van de ramen doet denken aan een religieus bouwwerk. Boven het hoofdportaal bevindt zich een baldakijn. Vroeger was dit voorzien van een ruiterstandbeeld van Karel VII. Het baldakijn wordt geflankeerd door de beeltenissen van Jaques Coeur en zijn vrouw. Zij bevinden zich in een schijnvenster. Hun trouw aan Karel VII is ook belichaamd door de lelies die het gebouw versieren. De Franse lelie was immers het symbool van de koning. Wanneer men door het hoofdportaal loopt komt men uit op de binnenplaats. De versiering is hier overvloedig en verfijnd. Voor het hoofdgebouw staan drie torens.

Paleis Jacques Coeur, feestzaal

Het interieur kent meerdere interessante zalen. In de feestzaal valt de monumentale schoorsteen op. Deze schoorsteen is herbouwd met behulp van gedeelten van het origineel. Plantenmotieven versieren de schoorsteen. Rechts van de schoorsteen bevindt zich een deur. De versiering daarboven bestaat uit talrijke lelies. Het gevleugeld hert en de gevleugelde hinde daarboven zijn emblemen van respectievelijk Karel VI en Karel VII. In deze ruimte bevindt zich eveneens een loggia voor muzikanten. De balustrade daarvan is nog gedeeltelijk voorzien van de originele kleuren. Enkele andere interessante kamers zijn de ruimte met het Turkse bad en een kapel. De kapel is voorzien van een met engelen beschilderd plafonduit de vijftiende eeuw.

Paleis Jacques Coeur, kapel

De sint-jakobsschelpen en harten vormen het embleem van Jacques Coeur (coeur betekend hart). Ze zijn ook afgebeeld in zijn wapen, de vijfhoekige ster is afkomstig uit het wapen van zijn vrouw. Jacques Coeur had eveneens een motto `A vaillan coeur rien impossible’ voor een moedig hart is niets onmogelijk. Dergelijke verwijzingen naar de opdrachtgever bevinden zich nog altijd in de versiering van het huis. Er zijn nog andere verwijzingen naar de opdrachtgever opgenomen. In de galjaskamer is er bijvoorbeeld één gebeeldhouwde galjas te zien boven een deur en in de gebrandschilderde ramen zijn eveneens galjassen afgebeeld. Een galjas is een zwaar zeilschip waarmee ook geroeid kan worden. De schepen zijn verwijzingen naar de zeehandel die Jacques Coeur rijkdom opleverden en naar zijn eigen reizen rond de Middellandse Zee.

Paleis Jacques Coeur, galjas boven de deur

Kaart Bourges
 
Informatie over de omgeving Bourges: Zie OpReisFrankrijk.nl Centre