Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Collégiale Notre-Dame Beaune

De bouw van de Collègiale Notre-Dame is rond 1120 gestart. De sobere stijl is verwant aan Cluny en de Église St.-Lazerne in Autun. In het schip zijn enkele schitterende figuratieve kapitelen te bewonderen die sterke gelijkenissen tonen met Vézélay en Autun.

De romaanse kerk is door latere verbouwingen en toegevoegde decoraties voorzien van gotische en renaissancistische elementen. Desondanks is het een mooi voorbeeld van de Romaans Bourgondische stijl gebleven.

De gebeeldhouwde versiering van de gevel is tijdens de Franse Revolutie grotendeels vernield. Gelukkig zijn de deurvleugels met gebeeldhouwde panelen uit de vijftiende eeuw bewaard gebleven. Voor de gevel staat een veertiende-eeuws portaal.

De voorzijde van de Collègiale Notre-Dame in Beaune

De koorsluiting (exterieur) vormt een harmonisch geheel, ondanks de verschillende stijlen die getuigen van verschillende bouwfasen. De kooromgang en de apsiskapellen zijn in Romaanse stijl gebouwd. Het koor stamt uit de dertiende eeuw en de luchtbogen uit de veertiende eeuw. De vieringtoren wordt bekroond door een koepel en een lantaarn uit de zestiende eeuw. Deze elementen zijn kenmerkend voor de renaissance. De kerk is verbonden met kloostergebouwen. Via het transept is de kapittelzaal en deels gerestaureerde kloostergang uit de dertiende eeuw te bereiken.

Het koor van de Collègiale Notre-Dame in Beaune

In de tweede kapel in de linkerzijbeuk is een 15 e -eeuwse muurschildering te zien. De opwekking van Lazarus is het onderwerp van deze schildering. Op de voorgrond is de opstanding weergegeven. Erachter staat een groep mensen waarvan de kleren zorgvuldig beschilderd zijn met allerlei patronen. Dergelijke decoratieve elementen zijn in tegenstelling tot de menselijke gestalten knap weergegeven. In dezelfde kapel staat eveneens een bijzondere piëta uit de 16 eeuw. In de derde linkerkapel bevinden zich twee gedeelten van een retabel uit de 16 e -eeuw. Het derde gedeelte bevindt zich in de tweede kapel aan de rechterkant. De eerste kapel aan de rechterkant is voorzien van zestiende-eeuws beeldhouwwerk in Italiaanse stijl. Met name het beeldhouwwerk van het exterieur is mooi.

De meest geroemde kunstwerken in deze kerk zijn de wandtapijten in het koor. Deze wandtapijten dateren uit de vijftiende eeuw. Het leven van Maria is afgebeeld op de met wol en zijde geweven tapijten. De stijl is typerend voor de overgang van de gotiek naar de renaissance.

 
kaart Beaune