Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

De Kazematten / Casemates

Een kazemat is een onderaards gepantserde opstelling voor geschut. De Luxemburgse kazematten boden niet alleen onderdak aan het geschut, duizenden soldaten en paarden, maar ook aan bakkerijen, slagerijen en zelfs ateliers. Het ondergrondse netwerk was maar liefst 23 kilometer lang.
De kazematten maakten onderdeel van een doeltreffend verdedigingsnetwerk bestaande uit drie vestigingsgordels, 24 forten en 16 andere belangrijke versterkingen. Toen Luxemburg in 1867 tot neutraal gebied verklaart werd moest de vesting afgebroken worden. De gebouwen die op de Bock stonden werden eveneens verwoest. Er is 17 kilometer Kazematten overgebleven. In 19934 zijn deze door de UNESCO op de lijst van wereldcultuur opgenomen. Twee kazematten zijn voor het publiek toegankelijk namelijk die van de Bock (gedeeltelijk in 1745 uitgegraven) en die van het Pétrusse-dal (vanaf 1644).

 

Kaart Luxemburg