Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

De voorhal en de timpaan van het middenportaal

De voorhal (ook narthex genoemd) is gebouwd na de voltooiing van het schip in 1140. In tegenstelling tot het schip, is de narthex voorzien van spitsbogen. De voorhal is opvallend groot. Bernard van Clairvaux heeft hier in 1146 opgeroepen tot de tweede kruistocht.

Drie portalen geven toegang tot het langhuis. Boven het middelste portaal bevindt zich een zeer bekend romaans timpaan (bovenste foto). Het beeldhouwwerk van het timpaan behoort tot één van de bekendste Romaanse uitbeeldingen. Het is vervaardigd tussen 1120 en 1135. Christus zijn vingers stralen licht uit naar de apostelen. Zij ontvangen de Heilige Geest in de gedaante van de stralen. Op deze wijze wordt Pinksterren verbeeldt. Het timpaan van dit hoofdportaal is uitvoerig beschreven op kunstkennis. Johannes de Dopper is weergegeven boven de zuil die de bovendorpel stut.

De twee andere portalen zijn eveneens voorzien van interessant beeldhouwwerk.Er bevinden zich ook prachtige kapitelen in deze ruimte. Het beeldhouwwerk op de onderstaande foto illustreert het verhaal van Benedictus die een kind opwekt uit de dood. Het dode kind is in linnendoeken gewikt. De vader kijkt treurig naar het lichaam.Voor dit portaal verzamelden de mensen zich wanneer er een processie werd gehouden.

Meer informatie over ... Bourgondië / Franche-Comté