Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Sint-Janskathedraal

Hotels Den Bosch: Kunsttrip hotels

Deze indrukwekkende gotische kathedraal is gelegen in het pittoreske centrum van ’s-Hertogenbosch (Den Bosch). Al in het begin van de dertiende eeuw stond er op dezelfde plaats een Sint-Jan kerk, één toren dateert nog uit die tijd. De huidige Sint-Jan is tussen 1380 en 1530 gebouwd. Het is één van de mooiste kerken van Nederland, volgens velen zelfs de mooiste. Kenmerkend voor de kerk is het rijkelijk gebruik van beeldhouwwerk. Zelfs op de luchtbogen zijn gebeeldhouwde figuren aangebracht.. Deze beelden zijn tegenwoordig vervangen door kopieën, de originelen zijn geëxposeerd in De Bouwloods tegenover de kerk.

De bouwstijl is typerend voor de Brabantse gotiek. De bundelpijlers in het interieur wijken echter af van deze stijl aangezien zij geen kapitelen hebben. Het interieur is zeer licht door de grote vensters. De absis is voorzien van vele straalkapellen die baden in het gekleurde licht dat door de glas en loodramen naar binnen stroomt.


In het interieur bevinden zich meerdere interessante voorwerpen en schilderingen. De oudste schilderingen op de gewelven dateren uit de vijftiende eeuw en bevinden zich in het koor. Er eveneens een zestiende-eeuwse preekstoel te zien met bas-reliëfs, een 15e-eeuwse koorgestoelte en een zeventiende-eeuwse orgelkas.

De doopvont uit 1492 is vervaardigd door een Maastrichtse edelsmidkunstenaar. Het wordt gedragen door zes gebrekkigen die de mensheid symboliseren in afwachting van de goddelijke genade. Direct op het deksel is de doop van Jezus afgebeeld. Eveneens bijzonder is het door de Antwerpse school vervaardigde vijftiende-eeuwse altaarstuk Het bestaat uit gebeeldhouwde en geschilderde taferelen die handelen over het lijdensverhaal. Onderaan zijn er zes tafereeltjes waarop de geboorte en de jeugd van Christus is weergegeven