Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Kloosterkerk

De bouw van deze serene Romaanse kerk ving aan in 1139. Het is één van de oudste cisterciënzerkerken op Franse bodem. Het oorspronkelijke voorportaal is in de achttiende eeuw gesloopt. De soberheid van de architectuur, kenmerkend voor deze orde, wordt hierdoor aangedikt.

Met betrekking tot het interieur is iets gelijkaardigs aan de hand. Natuurlijk is het zeer sober in vergelijking met andere kerken. Het ontbreken van een betegelde vloer, zoals in de huidige situatie, versterkt dit effect. Desalniettemin geeft het interieur een goed beeld van de eenvoudige wijze waarlangs deze orde schoonheid verwezenlijkt. De subtiele lichtval uit de ramen de zijbeuken, het koor en de gevel dragen daartoe bij alsook de harmonieuze onderlinge verhoudingen.

In de noordelijke arm van het transept staat een beeld van de Maagd met het Kind uit de dertiende eeuw. In de zuidelijke arm staat een grafmonument van Mello d’Epoisses en zijn vrouw (veertiende eeuw). Dit adellijke echtpaar is liggend weergegeven omringd door enkele kleine figuren. Een kleine beeld van een lezende monnik nodigt de cisterciënzerbroeders uit om het paar te herdenken tijden hun gebeden.

Het koor is in het westen rechthoekig begrenst. Voor deze westelijke begrenzing is een altaarstuk uit het einde van de dertiende eeuw geplaatst. Het reliëf illustreert verhalen uit de bijbel, zoals de hieronder afgebeelde kruisiging. In het koor bevinden zich oude grafstenen en geëmailleerde tegels uit ca. 1300. Deze tegels bevonden zich vroeger ook in een deel van het schip.

Meer informatie over ... Bourgondië / Franche-Comté