Plan uw reis naar Frankrijk via OpReisFrankrijk.nl

Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Laon / Kathedraal Notre-Dame

Laon, de hoofdstad van Aisne, telt ongeveer 36000 inwoners. De stad, een voormalige residentie van de Karolingen, licht op een smalle heuvelrug. De beroemde kathedraal is daardoor van ver zichtbaar. Dit schitterende bouwwerk is een bekend voorbeeld van vroege gotische kerkarchitectuur. De kathedraal werd tussen circa 1160 en 1235 gebouwd. De belangrijkste delen waren kort na 1200 voltooid. Het was de bedoeling dat het dwarsschip ook door torens zou worden benadrukt, maar dat is niet gebeurd. Tijdens de revolutie zijn twee van de oorspronkelijk zeven toren vernield.

Zicht vanuit het middenschip op het koor in de kathedraal van Laon

De kathedraal van Laon is beïnvloed door de kathedraal van Noyon. De afstemming van de verschillende onderdelen is in Laon echter veel beter geslaagd. De verwezenlijkte eenheid is zeldzaam. Dat is zeer goed te ervaren in het middenschip. De opstand bestaat uit vier verdiepingen. Vijf colonnetten scheiden de traveeën, terwijl er boven de zuilen halverwege de traveeën drie colonnetten zijn geplaatst. Ze gaan over in de ribben van het gewelf. Hun kapitelen verhouden zich tot de wandlijsten, die de scheiding van de verdiepingen extra benadrukken. Deze heldere structuur was in die tijd opmerkelijk. Het resulteert in een uniformiteit die is doorgetrokken toen kort na 1200 besloten werd het koor uit 1160 te verlengen. Het koor lijkt haast even groot als het schip. Het nieuwe koor sluit recht af, zoals de westgevel. Ook in de plaatsing van de vensters is aangesloten op de westgevel. De gevels van de dwarsschepen waren eveneens van een roosvenster voorzien. In de absis bevindt zich een dertiende-eeuws roosvenster. Het beeld de verheerlijking van de kerk uit.

Detail uit de westelijke façade van de kathedraal van Laon

De westfaçade, gebouwd in de jaren negentig van de twaalfde eeuw, was zeer vernieuwend. Het traditionele westwerk met torens is hier voor het eerst consequent betrokken op het interieur. De gevel is geïntegreerd in het bouwwerk en staat er niet als een opzichzelfstaand element voor. Karakteristiek zijn de vele vooruitspringende en naar achteren wijkende delen. De portalen zijn diep dankzij een triomfboogachtige constructie. Dit type portaalcomplex is verder uitgewerkt in Reims. De vensters wijken naar achteren. Achter elkaar geplaatste zuilen, half-zuilen en arcaden maken er bovendien een ritmisch geheel van. Latere gotische bouwwerken zijn vaak beïnvloed door deze constructie. Villard de Honnecourt had de westgevel geschetst in 1230. Hij vond één van de torens de mooiste die hij ooit had gezien.

Het timpaan van het middenportaal, rond 1200 vervaardigd

De kathedraal is voorzien van enkele interessante beeldhouwwerken, zoals het timpaan van het middelste portaal en de aangrenzende archivolten. Het linker en het middenportaal zijn aan Maria gewijd, het rechterportaal aan het laatste oordeel. Opmerkelijk zijn de ossen op de hoeken van de westelijke torens. Ossen werden ingezet om de bouwstenen omhoog te trekken. Ook zijn er exotische dieren op de gevel te bespeuren. Er is onder meer een waterspuwer in de vorm van een nijlpaard.

Er bevinden zich nog andere monumenten in het middeleeuwse stadje. De omgeving van de kathedraal is zeer charmant. Het bisschoppelijke paleis is hier te vinden, het hof van de dauphin en oude herenhuizen. Ook bevinden zich in de nabije omgeving enkele abdijen. Het is aangenaam om over de stadswallen te lopen of naar de zestiende-eeuwse citadel of de Eglise St. Martin te gaan. De oude stad is te bereiken via een kabelbaan.(de Poma).

Ten zuiden van Laon liggen veel begraafplaatsen en monumenten voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.