Vakantieplannen naar Frankrijk: check: Opreisfrankrijk.nl

 


 

 

Het Loo

Sinds 1984 zijn het paleis en de tuinen opengesteld voor het publiek. Voordat Het Loo een museum werd vond er een reconstructie plaats die zeven jaar duurde. Het Loo ligt in een prachtige omgeving. Het kasteel 'Het oude Loo' ligt dichtbij het paleis. Het kasteel is gebouwd in de veertiende en de vijftiende eeuw. Het is nog altijd bezit van de koninklijke familie. Het park eromheen is opengesteld voor het publiek. Het geheel wordt omringd door een park van 650 ha en is midden in de Veluwe gelegen.

Gedeelte van de façade

Willem III van Oranje, stadhouder van de Nederlanden (1650-1702) was de bouwheer van het paleis. Hij jaagde graag op de Veluwe. In 1684 kocht prins Willem III het Oude Loo Een jaar later begint de bouw van het paleis op het bij het kasteel horende terrein.

De boventuin is begrensd door colonnades die aanvankelijk het middenhuis met de zijvleugels verbond

In 1689 werd Willem III uitgeroepen tot koning van Engeland. Het paleis werd uitgebreid zodat het paste met zijn nieuwe koninklijke status. Colonnades die het middenhuis met de zijvleugels verbonden werden vervangen door vier paviljoenen. Eveneens werd de tuin uitgebreid (zie bovenstaande foto). Tot de dood van Willem III blijft men aan het paleis sleutelen.

De hoofdas loopt midden door het paleis en wordt in de tuin geaccentueerd doorgrote waterbassins met fonteinen

Het paleis is gebouwd door Jacob Roman (1640-1716), een leerling van Pieter Post. Het ontwerp is waarschijnlijk afkomstig van de Académie d'Architecture te Parijs. De Franse paleisarchitectuur en tuinarchitectuur (m.n. Versaille) hadden grote invloed in Europa, ook op het Loo. Die invloed vertaalde zich onder andere in symmetrische ontwerpen en het gebruik van een hoofdas die zowel door het paleis als door de tuinen gaat. De wijze waarop het paleis en de tuinen op elkaar zijn afgestemd is eveneens geïnspireerd op Franse voorbeelden. Voor dergelijke tuinen was veel water nodig. Het paleis is op laag gelegen grond gebouwd omwille van de watertoevoer. De uit Parijs afkomstige hofarchitect Daniël Marot (1661-1752) werd bij het project betrokken toen de bouw al vrij ver gevorderd was. Hij heeft zich hoofdzakelijk gewijd aan de tuinen, decoraties en de afwerking van het interieur.